EU projekti

Tvrtka Iveta d.o.o. uspješno je završila provedbu EU projekta: “Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Iveta d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja“

Tvrtka Iveta d.o.o. je 30.7.2016. godine uspješno završila provedbu EU projekta „Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Iveta d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja” koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013. Ukupna vrijednost provedenog projekta u konačnici iznosi 1.342.483,55 kn od čega se iznos od 701.887,13 kn odnosi na sufinanciranje putem bespovratnih sredstava na koje je tvrtka Iveta d.o.o. stekla pravo uspješnom provedbom svih projektnih aktivnosti što podrazumijeva i uspješno provođenje svih postupaka nabave u okviru projekta.

 

Provedba projekta trajala je 15 mjeseci te su u tom razdoblju nabavljena i implementirana slijedeća IKT rješenja :

  • Napredno ERP poslovno rješenje kojim su povezana preostala IKT rješenja te je omogućena integracija i optimizacija 9 ključnih poslovnih procesa tvrtke. Implementiranim rješenjem omogućena je dostupnost točnih podataka u realnom vremenu uz smanjenje nepotrebnog administrativnog opterećenja radnika;
  • IKT rješenje za upravljanje radnim vremenom kojim je unaprijeđen proces upravljanja kadrovima;
  • IKT rješenje za materijalno knjigovodstvo, bespapirno poslovanje i napredno izvještavanje kojim je unaprijeđen proces upravljanja proizvodnjom, zalihama, materijalima te je omogućeno uvođenje bespapirnog poslovanja.
  • Uz navedeno, nabavljena je i suvremena IT oprema kao temelj za optimalno funkcioniranje implementiranih IKT rješenja.

Kao rezultat provedbe ovog projekta očekuje se da će u narednom razdoblju tvrtka Iveta d.o.o. ostvariti značajno povećanje produktivnosti rada, smanjenje prosječnog troška proizvodnje te rast prihoda prodaje u tuzemstvu u inozemstvu što će u konačnici rezultirati povećanjem konkurentnosti tvrtke Iveta d.o.o., kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu.

 

Tvrtka Iveta d.o.o. započela je provedbu EU projekta: “Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Iveta d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja”

Na dan 30. travnja 2015. godine tvrtka Iveta d.o.o. započela je s provedbom projekta “Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Iveta d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.

Ulaganjem u nove IKT sustave Iveta d.o.o. riješit će ključne probleme poslovanja-nepovezanost poslovnih procesa, pad učinkovitosti te visoke materijalne troškove uz bujanje manualnih i repetitivnih radnji. Projektom će se optimizirati i integrirati 9 poslovnih procesa tvrtke, postići značajna redukcija materijalnih troškova te smanjiti redundantne i repetitivne manualne radnje. Sve navedeno osigurat će daljnji rast i razvoj tvrtke i ojačati pozicija na izvoznim tržištima uz ostvarenje pozitivnog utjecaja na ciljne skupine i krajnje korisnike – zaposlenike, kupce te zainteresiranu javnost.

 

NAZIV PROJEKTA

Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Iveta d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja

TRAJANJE

30. travnja 2015. – 30. srpnja 2016.

VRIJEDNOST PROJEKTA

1.414.865,00 KN

EU SUFINANCIRANJE

750.000,00 KN

KORISNIK

Iveta d.o.o.

OPĆI CILJ

Doprinijeti povećanju rasta, razvoja i konkurentnosti hrvatskih tvrtki iz sektora proizvodnje PVC i aluminijske stolarije na međunarodnim tržištima

Specifični cilj: Povećati konkurentnost tvrtke uvođenjem naprednih IKT rješenja za optimizaciju i integraciju 9 ključnih poslovnih procesa.
Kontakt osoba: Ivana Peček, menadžerica kvalitete

Obavijest o nabavi
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: USLUGA 01/2015
PREDMET NABAVE: IKT RJEŠENJA ZA INFORMATIZACIJU POSLOVNIH PROCESA

Napomena: Iveta d.o.o. nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.
OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE
Nabava i implementacija IKT rješenja za informatizaciju poslovnih procesa u 4 grupe predmeta nabave:

Grupa 1: Razvoj i implementacija naprednog ERP poslovnog rješenja.
Grupa 2: IKT sustav za upravljanje vremenom.
Grupa 3: IKT sustav za materijalno knjigovodstvo, bespapirno poslovanje te napredno izvještavanje – Klaes Premium, moduli E-Prod i Mawi ili jednakovrijedno.
Grupa 4: IT hardverska oprema

 

ROK ZA PREDAJU PONUDA:
Rok za dostavu ponuda je istekao
Dokumentacija za nadmetanje:
1 USLUGA 01-2015_Obavijest o nabavi
2 USLUGA 01-2015_Dokumentacija za nadmetanje
3 USLUGA 01-2015_Prilog 1_Opis poslova
USLUGA 01-2015_Dodatak 1_Ponudbeni list
USLUGA 01-2015_Dodatak 2_Troškovnik
USLUGA 01-2015_Dodatak 3_Tehnicke specifikacije
USLUGA 01-2015_Dodatak 4_Izjava
USLUGA 01-2015_Dodatak 5_Podaci o zajednici ponuditelja
USLUGA 01-2015_Dodatak 6_Podaci o podizvoditeljima
USLUGA 01-2015_Dodatak 7_Izjava za jamstvo
USLUGA 01-2015_Izmjena DZN br. 1
USLUGA 01-2015_Pojašnjenje DZN br. 1

Odluka o otkazivanju nabave za Grupu 4

Ulaganje u budućnost

Naziv projekta: Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Iveta d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja
Broj ugovora: RC.2.1.11-0292
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost tvrtke Iveta d.o.o.

logotipi eu

Europska unija                                                     Regionalna konkurentnost                                             Strukturni fondovi