Iveta energetska obnova

blog energetska obnova
Obnovite stolariju uz državnu subvenciju

 

Stolarija na Vašoj obiteljskoj kući već je stara i nije energetski učinkovita? Pravo je vrijeme da razmislite o zamjeni starih prozora i vrata s novom, energetski učinkovitom stolarijom.

 

Zašto baš sada?

 

Osim što ćete zamjenom stare stolarije dugoročno uštedjeti energiju i novac, pruža Vam se i mogućnost dobivanja poticaja i subvencija, koje smanjuju inicijalni trošak zamjene starih prozora i vrata. Ako se niste usudili ulaziti u veće investicije obnove kuća, sada imate priliku dobiti bespovratnih 30 do 60 tisuća kuna, ovisno u kojoj jedinici lokalne samouprave se nalazite.

 

Program energetske obnove obiteljskih kuća je na prijedlog Ministarstva graditeljstva i Ministarstva zaštite okoliša i prirode donijela Vlada RH, a provodi ga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Programom se predviđa obnoviti 2000 obiteljskih kuća godišnje, a vrijednost ukupne godišnje investicije njihove obnove iznosi 207,5 milijuna kuna. Navedeni broj raspoređen je tako da se u svakoj županiji može sufinancirati godišnje 100 obiteljskih kuća.

 

Kako se prijaviti?

 

Prilikom prijave, vlasnik obiteljske kuće mora dostaviti potvrdu o prebivalištu, dokaz da je kuća legalna te da je spreman ulagati vlastita sredstva u obnovu. Da bi se dobio poticaj, mora se dokazati energetska neučinkovitost kuće koja se želi obnoviti te se u njoj već mora živjeti. Uz prijavu treba poslati i projektnu dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenih inženjera. Također je važno napomenuti da će sva nabava materijala i svi obavljeni radovi morati biti potkrijepljeni računima.

 

‘Da biste mogli osigurati sredstva, morate imati projekt da se vidi treba li obnavljati samo fasadu ili krov ili se treba ići i u zamjenu energenta. U startu će biti potreban energetski certifikat da se vidi koji je to energetski razred. Pretpostavka je da se radi o kategoriji G ili H i da se pokušava doći do A ili A plus. Ako nitko nije živio u kući – ne vidi se ni ušteda’, objasnila je ministrica Mrak Taritaš.

 

Više informacija o Programu energetske obnove obiteljskih kuća potražite na web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.