Niskoenergetske i pasivne kuće

blog niskoenergetske kuce

Postoje različiti energetski standardi stambenih objekata, a u posljednje vrijeme posebnu pozornost sve više privlače niskoenergetske i pasivne kuće budući da ove vrste objekata korisniku donose znatne financijske uštede i postaju sve važnijim dijelom očuvanja čovjekova okoliša. Niskoenergetske i pasivne kuće su najsuvremeniji energetski standardi u gradnji stambenih objekata, koji se prije svega odnose na manju potrošnju energije za grijanje i hlađenje, čime se zagađivanje okoliša značajno smanjuje.

 

Bitno je naglasiti da ‘obična’ kuća podebljanjem izolacije i zamjenom stolarije, iako već i tada postiže značajne uštede, ne može postati niskoenergetska ili pasivna. Kod takvih kuća je nužno posebnu pozornost obratiti na projektiranje i izgradnju. U proces projektiranja bi trebali biti uključeni stručnjaci iz više područja – arhitekti, strojari, električari i građevinari. Pri građenju nužno je primjenjivati načela energetske učinkovitosti. Preporuča se orijentiranje kuće prema jugu, odvajanje toplinskih zona i kompaktna gradnja. Neki od najvažnijih elemenata takvih objekata su izvrsna toplinska i zvučna izolacija te prozori koji zadovoljavaju visoke energetske standarde.

 

Razlike između niskoenergetskih i pasivnih kuća

 

Postoji nekoliko razlika između niskoenergetskih i pasivnih kuća, pa im se u skladu s njima, razlikuje i cijena. Za izgradnju je povoljnija niskoenergetska kuća, koja se još naziva i trolitarska kuća. Prema izračunu, ovakav tip kuće za grijanje troši maksimalno 30 kWh/m² lož ulja, 3m³/m² prirodnog plina ili 6 kg/m² drvenih peleta godišnje.

 

Pri izgradnji se preporuča ugrađivanje prozora sa 3-slojnim staklom, niskotemperaturnih sustava grijanja i kontroliranih ventilacija prostorija s rekuperacijom. Za povećanje dobitaka sunčeva energija se koristi aktivno i pasivno. Aktivno se koristi pomoću sunčevih toplovodnih kolektora (za toplu voda) i fotonaponskih ploča (za električnu struju), a pasivno preko velikih staklenih ploha okrenutih na jug.

Pasivne kuće, koje se još nazivaju i ‘jednolitarske’, najčešće troše oko 15 kWh/m2 ili 1 litru lož ulja po m2, dok gornja granica potrošnje uz zadovoljenje primarnih energetskih potreba uključujući toplu vodu i struju, iznosi do 20 kWh/m2 godišnje. Glavna razlika u odnosu na niskoenergetske kuće je u tome što pasivne više uopće nemaju potrebu za konvencionalnim sustavima grijanja.

 

One potrebu za toplinom namiruju toplinskom crpkom, koja koristi prirodnu temperaturu zemlje za hlađenje ili zagrijavanje unutrašnjosti objekta. Uz to, imaju vrlo debelu izolaciju oplošja kuće, prozore sa 3-slojnim staklom punjenim plinom, te poseban ventilacijski sustav.

 

Svi navedeni elementi utječu na poboljšana svojstva pasivnih objekata, kao što su iznimno svjež i čist zrak i homogena temperatura koja se mijenja sporo i stabilizira na 15°C u klimi srednje Europe. Za razliku od klasične niskoenergetske kuće, pasivna kuća troši i do 80-90% manje energije, a unatoč tome što je izgradnja pasivne kuće skuplja oko 20%, dugoročna isplativost ovakvih objekata je zagarantirana.

Galerija

Ostale novosti