Smjernice vizualnog identiteta

Priručnik grafičkih standarda je razvijen kako bi se unaprijedio i standardizirao vizualni prikaz tvrtke Iveta d.o.o. Namijenjen je korištenju od strane profesionalnih grafičkih dizajnera pri aplikaciji identiteta na druge sadržaje i medije.

Znak (ili oznaka) je bilo koji logo, slika, simbol, ime i prezime, nadimak, pismo, riječ, slogan, ili derivat korišten od strane organizacije, tvrtke ili institucije za identificiranje svojih proizvoda/usluga i razlikovanje te institucije od drugih. Znak, naziv i logotip su u “vlasništvu” tvrtke, i izvan same tvrtke se može koristiti samo uz dopuštenje. Ime “Iveta d.o.o.”, na primjer, je zaštitni znak i na promotivnim materijalima se može koristiti samo uz dozvolu same tvrtke, jednako kao i njen znak i logotip.

Naziv poduzeća

Izbor naziva od kritičnog je značenja za poduzeće jer naziv ima karakter potpisa, kojim se čitavo poduzeće u svim vizualnim i verbalnim komunikacionim situacijama objašnjava. Osim osnovnih parametra naziva poduzeća, koje mora zadovoljiti (jasnoća, čitljivost, informativnost, adekvatnost, asocijativnost itd.), naziv mora biti usklađen s elementima marketinga (ekonomska propaganda, promocija, odnosi s javnošću i sl.).

Logotip

Logotip tvrtke ima za zadatak prenijeti poruku i viziju tvrtke.

Zbog ekoloških aspekata poslovanja, logotipom dominira zelena boja. Suvremenost, praćenje tehnoloških trendova i inovativnost firme prikazana je kroz modernost i jednostavnost samog znaka kao simbola prepoznavanja.

Korištenjem horizontalno položenog slova “i” zadržana je prepoznatljivost branda iz starog logotipa. Slovo “i”, ima i ilustrativni karakter – ono predstavlja ručku na prozoru, a zajedno s kvadratom na kojeg je apliciran predstavlja prozor – proizvod po kojemu je tvrtka poznata.

Uz naziv firme, koristi se i slogan “Prozori i vrata”, koji je deskriptivnog karaktera.

Knjiga standarda

IvetaKnjigaGrafickihStandarda